Oefentherapie Mensendieck

Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische oefenmethode. Deze oefenmethode is erop gericht om bij ouderen, volwassenen en kinderen klachten te behandelen welke veroorzaakt worden door een ongunstige houding, manier van bewegen of gespannenheid.

Wat kunt u verwachten van oefentherapie Mensendieck?

De eerste twee stappen in de behandeling oefentherapie Mensendieck zijn een intake gesprek en een uitvoerig onderzoek.
De oefentherapeut Mensendieck gaat na waar uw klachten vandaan kunnen komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging of houding veroorzaken de pijn? Samen kijken we via spiegels naar uw houding en bewegingen. Daarnaast wordt er gekeken welke spieren meedoen in het gehele klachtenpatroon. De oefentherapeut Mensendieck geeft u hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.
Daarnaast wordt er m.b.v. oefeningen en adviezen over ontspanning en spanning van spieren gewerkt aan bewustwording van uw houding en beweging. Hierbij worden oefeningen aangereikt om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie.

De kracht van oefentherapie Mensendieck

  • Het gehele lichaam wordt onderzocht
  • U krijgt inzicht in de oorzaak van het ontstaan van de klachten zodat herhaling van klachten voorkomen wordt.
  • De oefeningen – welke u ook thuis uitvoert – zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen. Hierdoor zal uw houding verbeteren.

Uiteindelijk zult u steeds beter in staat zijn zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U past het geleerde toe in uw dagelijkse leven en voorkomt dat klachten terugkeren.